• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Nazwa urzędu Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Miasto Olsztyn
Adres Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
Kod pocztowy 10-950
Telefon kontaktowy (89) 534-49-44,
E-mail ias.olsztyn@mf.gov.pl

 

Konsultacje prawne dla naszych Klientów: 22 355 28 01
a