• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem Twoich danych jest Krajowy Instytutu Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87 00-844 WARSZAWA KRS: 0000598463 NIP: 5272757671 REGON: 363591333 nazywany dalej w skrócie KIPG

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Panią Beatę Sosnowski, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail iodo@kipg.pl

Polityka Prywatności

Poniższa polityka prywatności stosuje się do wszystkich przypadków, w których KIPG jest administratorem Twoich danych osobowych i przetwarza Twoje dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których KIPG przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

W jakich celach KIPG przetwarza Twoje dane

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w poniższych celach, na podstawie zapisów RODO (art. 6 ust. 1 RODO)

 • świadczenia usług zgodnie z umową
 • obsługi reklamacji i zgłoszeń
 • badania jakości naszych usług
 • aby administrować naszymi serwisami www

Dane mogą zostać również użyte do przetwarzania w poniższych celach:

 • marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty, w przypadku gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej zgody
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania zapisów umowy zawartej z Tobą
 • przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych w celu realizacji praw i obowiązków podatkowych i rachunkowych

Jak długo KIPG będzie przechowywać Twoje dane

Czas przetwarzania Twoich danych osobowych przez KIPG jest zależy od celu ich przetwarzania:

 • okresu trwania umowy z KIPG – o ile została zawarta
 • okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, a także wymogów powszechnie obowiązującego prawa takich jak np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych
 • jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów lub usług, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać aż do ich wycofania.

Komu KIPG może przekazywać Twoje dane osobowe

 • zewnętrznym podmiotom, którzy sprawują w imieniu KIPG funkcje (konsultantom, dostawcom usług w zakresie wsparcia technicznego i IT, w ramach testów i prac rozwojowych na naszych systemach technologicznych) w sytuacji, gdy posiadamy odpowiednie umowy w zakresie przetwarzania danych lub podobne zabezpieczenia
 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

Czy musisz podać KIPG swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji usług przez KIPG.

Jakie prawa Ci przysługują?

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO
Ograniczenia praw osób wobec których wykonuje się lub wykonywano czynności detektywistyczne na podstawie umowy ze Zleceniodawcą:
Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 oraz art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Przetwarzanie zautomatyzowane

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych,  jednak nie będzie to prowadziło do podjęcia decyzji o zawarciu umowy w sposób zautomatyzowany.

 Polityka Cookies

Polityka plików “cookies” serwisów Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 1. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 1. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Ciasteczka wykorzystywane w witrynie:
  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  • Ciasteczka sesyjne KIPG – (administrator cookies:KIPG),
  • Pliki cookies tworzone na tej stronie zapisywane są lokalnie w pamięci Państwa komputera. Kopia pliku przesyłana jest automatycznie na serwer www.dmsales.com. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, które w sposób pośredni mogą umożliwić identyfikację użytkownika strony, takie jak np. adres IP użytkownika. Dmsales.com należący do DBMS sp zoo nie pozyskuje w ramach plików cookies żadnych tzw. „informacji wrażliwych”, np. informacji o stanie zdrowia, informacji o wyznaniu, orientacji seksualnej czy przynależności związkowej. Rejestrowane pliki cookies służą do korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej, służą poprawie jakości i szybkości działania oraz dopasowaniu treści strony do Państwa potrzeb.
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 1. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 • Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 1. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Logi dostępowe

KIPG może zbierać dane dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników, zalogowanych oraz nie  i ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje  wykorzystujemy w analizie pracy serwera oraz w kontekście zabezpieczania serwisów www. Adres IP może zostać wykorzystany w celach statystycznych np. w celu określenia regionów, z których łączą się użytkownicy.

Zmiany w polityce prywatności

KIPG zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści polityki prywatności, gdy okaże się to niezbędne do wdrożenia nowych przepisów prawa lub wytycznych organów nadzorujących przetwarzanie danych osobowych. Polityka prywatności może również ulec zmianie w przypadku wytyczenia nowych trendów ochrony danych osobowych lub zmiany technologii serwisów i aplikacji KIPG.

a Skip to content