• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

  • Porady prawne dla Klientów: 22 355 28 01

kariera w KIPG

Pracuj z najlepszymi

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Chcesz z nami współpracować?

aktualnie poszukujemy


Oferujemy stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia w firmie o ogólnopolskim zasięgu.
Niezależnie od stanowiska na jakie aplikujesz oczekujemy wysokiej kultury osobistej, doświadczenia
w danym zawodzie oraz referencji od poprzedniego pracodawcy. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jeżeli cenisz sobie dobrą atmosferę, stabilne warunki zatrudnienia i możliwość awansu zawodowego to
wyślij do nas swoje CV na adres: hr@kipg.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

Pełna treść zgody

  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000598463, NIP: 5272757671, REGON: 363591333.
  • Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, adresem e-mail: iodo@kipg.com.pl.
  • Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  • Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 6 miesięcy.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  • Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Krajowym Instytucie Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Konsultacje prawne dla naszych Klientów: 22 355 28 01
a