• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

  • Porady prawne dla Klientów: 22 355 28 01

kariera w KIPG

Pracuj z najlepszymi

Chcesz z nami współpracować?

aktualnie poszukujemy


Oferujemy stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia w firmie o ogólnopolskim zasięgu.
Niezależnie od stanowiska na jakie aplikujesz oczekujemy wysokiej kultury osobistej, doświadczenia
w danym zawodzie oraz referencji od poprzedniego pracodawcy. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jeżeli cenisz sobie dobrą atmosferę, stabilne warunki zatrudnienia i możliwość awansu zawodowego to
wyślij do nas swoje CV na adres: hr@kipg.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

Pełna treść zgody

  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000598463, NIP: 5272757671, REGON: 363591333.
  • Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, adresem e-mail: iodo@kipg.com.pl.
  • Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  • Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 6 miesięcy.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  • Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Krajowym Instytucie Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Konsultacje prawne dla naszych Klientów: 22 355 28 01
a