• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

faktoring

szyty na miarę
Jak myślisz, dlaczego duże, prężnie działające firmy starają się zabezpieczyć przed powstaniem zatorów płatniczych?

faktoring na miarę naszych czasów

Faktoring z regresem

Jeżeli Twoi kontrahenci przeciągają uzgodnione terminy płatności, a dostawcy domagają się uregulowania należności, możesz skorzystać z usług faktoringu. Dzięki naszym rozwiązaniom, gotówka za wykonaną usługę pojawi się na Twoim koncie w przeciągu 24 h. Dzięki pozyskanym funduszom, firma zachowuje dodatnią płynność finansową.

Faktoring bez regresu

Faktoring bez regresu, zapewnia finansowanie należności nawet w momencie niewypłacalności kontrahenta. Ryzyko finansowe operacji spoczywa na faktorze, dzięki czemu Twoja firma nie jest narażona na nieprzewidziane problemy z przepływem środków pieniężnych.

Faktoring eksportowy

Jeżeli Twoi klienci są firmami zagranicznymi, oferujemy dodatkowe rozwiązania i metody pracy, które pozwolą jeszcze dokładniej zweryfikować swoich potencjalnych kontrahentów, przed podjęciem współpracy. Nasze biura zagraniczne pozwalają na uzyskanie szczegółowych informacji na temat wybranych firm, co znacząco redukuje poziom ryzyka finansowego.

Faktoring dla transportu

Innowacyjna usługa faktoringu dla branży transportowej, bierze pod uwagę specyfikę pracy, co przekłada się na szybki przekaz środków z konta faktora na konto klienta. Pieniądze pojawiają się już do 24h od momentu wykonania frachtu, dzięki czemu mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów paliwa, rat leasingowych, pensji.

a Skip to content