• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

  • Porady prawne dla Klientów: 22 355 28 01

firma

co reprezentujemy?

Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego (w skrócie KIPG) to organizacja konstruowana w oparciu o najnowsze zmiany prawa w zakresie analiz ryzyka transakcyjnego w MŚP. Zespół wykwalifikowanych i doświadczonych ludzi biznesu udostępnia narzędzia pozwalające szybko i efektywnie zarządzać płynnością finansową, oraz zyskać przewagę konkurencyjną w dowolnej strukturze firmy.

KIPG tworzą współtwórcy sukcesów największych firm windykacyjnych i agencji marketingowych w Polsce. Ich doświadczenie, zaangażowanie w procesy biznesowe naszych Klientów, oraz know-how sprzedażowe tworzą razem platformę uzupełniającą oczekiwania przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju.

.

rzetelność
doświadczenie
innowacyjność
Konsultacje prawne dla naszych Klientów: 22 355 28 01
a