• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

Jak zyskać przewagę?

Polska gospodarka jest już w 61% oparta na usługach. Kolejnym etapem rozwoju jest gospodarka oparta na wiedzy. W tych warunkach najlepszą inwestycją staje się inwestycja w kompetencje swoich pracowników.

To bowiem kompetencje kadry będą decydowały o przewadze konkurencyjnej w nadchodzącym 10-leciu.

Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego dajemy naszym klientom dostęp do nowoczesnej wiedzy poprzez:

– dostęp do bazy wiedzy o nowoczesnych technikach sprzedażowych i marketingowych zawartych w Akademii Przewagi Konkurencyjnej

– dostęp do corocznych konferencji w dziedzinie:  sprzedaży, marketingu i zarządzania należnościami

– audyt kompetencji sprzedażowych Państwa pracowników

– 28 różnych szkoleń podnoszących kompetencje w obszarze sprzedaży i marketingu

– Dla naszych Klientów przygotowaliśmy specjalne pakiety korzyści, w których można zyskać nawet 20 tys. zł na rozwój swojej działalności poprzez takie aspekty jak szkolenia czy promocję firmy.

– możliwe dodatkowe coroczne bezpłatne szkolenie w Państwa siedzibie.

– usługi doradcze z zakresu:

 • prawo gospodarcze i prawo handlowe:
 • zagadnienia dotyczące spółek prawa handlowego (tworzenie, przekształcanie, likwidacja, uchwały);
 • opiniowanie regulaminów i umów;
 • prawo budowlane (umowy o roboty budowlane, umowy z podwykonawcami, umowy z dostawcami);
 • inwestycje deweloperskie;
 • prawo przewozowe/transport;
 • transakcje handlowe związane z umowami cywilnoprawnymi (in. sprzedaż, najem, dzierżawa, leasing, pożyczka);
 • prawo karne gospodarcze oraz prawo karne skarbowe
 • zagadnienia związane z postępowaniem karnym toczącym się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. faworyzowanie wierzycieli, udaremnienie lub uszczuplenie egzekucji, oszustwo);
  • zagadnienia związane z postępowaniem karnym toczącym się w związku z nieuiszczaniem zobowiązań podatkowych;
 • prawo upadłościowe i naprawcze:
  • podstawy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (także konsumenckiej);
 • prawo pracy
 • spory z pracownikami;
 • opiniowanie umów o pracę oraz regulaminów.
a Skip to content