• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

Rozszerzenie oferty KIPG.PL

Z początkiem kwietnia rozszerzamy zakres naszej oferty o kompleksowe doradztwo prawne w zakresie:

1) prawo gospodarcze i prawo handlowe:

– zagadnienia dotyczące spółek prawa handlowego (tworzenie, przekształcanie, likwidacja, uchwały);

– opiniowanie regulaminów i umów;

– prawo budowlane (umowy o roboty budowlane, umowy z podwykonawcami, umowy z dostawcami);

– inwestycje deweloperskie;

– prawo przewozowe/transport;

– transakcje handlowe związane z umowami cywilnoprawnymi (m.in. sprzedaż, najem, dzierżawa, leasing, pożyczka);

2) prawo karne gospodarcze oraz prawo karne skarbowe

– zagadnienia związane z postępowaniem karnym toczącym się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. faworyzowanie wierzycieli, udaremnienie lub uszczuplenie egzekucji, oszustwo);

– zagadnienia związane z postępowaniem karnym toczącym się w związku z nieuiszczaniem zobowiązań podatkowych;

3) prawo upadłościowe i naprawcze:

– podstawy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (także konsumenckiej);

4) prawo pracy

– spory z pracownikami;

– opiniowanie umów o pracę oraz regulaminów.

 

By poznać szczegóły oferty zachęcam do kontaktu z przedstawicielem KIPG.

a Skip to content