• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

Ambasador Marki

Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego

Tytuł Pracodawcy z sercem

Krajowy Instytutu Prawa Gospodarczego, został nagrodzony certyfikatem Pracodawcy z Sercem.

Decyzja organizacji o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami była motywowana kilkoma czynnikami. Kładziemy nacisk na odpowiedzialność społeczną i zrównoważony rozwój. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jest częścią naszego zaangażowania społecznego, pokazując, że firma dba o różnorodność i integrację społeczną. Przyczyniamy się do zwiększenia różnorodności w miejscu pracy i tworzymy bardziej inkluzywne środowisko. Dzięki temu organizacja może korzystać z różnorodnych perspektyw, umiejętności i doświadczeń, co może przekładać się na innowacyjność i efektywność pracy. Osoby z niepełnosprawnościami posiadają wiele umiejętności i talentów, które mogą być cenne dla organizacji. Zatrudnienie ich może być sposobem na wykorzystanie ich potencjału i umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Decyzja o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami była również podyktowana potrzebą pozyskania nowych talentów. Uważamy, że osoby z niepełnosprawnościami mogą być źródłem wykwalifikowanych pracowników, których umiejętności i zaangażowanie przekładają się na sukces organizacji.

e-medal Pracodawca z Sercem
Certyfikat Pracodawca z Sercem
a Skip to content