• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Nazwa urzędu Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Miasto Białystok
Adres Słonimska 1
Kod pocztowy 15-026
Telefon kontaktowy (85) 869-60-18
E-mail ias.bialystok@mf.gov.pl

 

a Skip to content