• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

Nowelizacja ustawy

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
Drogi Przedsiębiorco, czy wiedziałeś, że ma nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wprowadza nowy ważny przepis.

 

Będzie to ukłon dla małych i średnich firm, a niestety rygorystyczny dla firm o statusie Dużego Przedsiębiorcy. Powoduje on, że jeżeli kontrahent nie zapłaci w terminie wymagalności faktury małej czy średniej firmie, to umowny zakaz sprzedaży długu będzie nieważny.

 

Celem jest zwiększenie płynności finansowej w przypadku małych/średnich firm, giganci jednak protestują.
a Skip to content