• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

Storteboom Hamrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Najwięksi Płatnicy 2017

Nazwa firmy
Storteboom Hamrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prowadzenia działalności
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP 9950156514
REGON 300119849
KRS 0000240834
ROK ZAŁOŻENIA 2005
 
 
Województwo Miasto Ulica Kod pocztowy
Wielkopolskie Granowo ul. Kotowo 1A 62-066
 
Rodzaj działalności Ostatnie dostępne zatrudnienie Telefon kontaktowy Strona www
Produkcja Artykułów Spożywczych 100 +48 61445 33 00 www.2sistersstorteboom.pl
 
Przychód
2017 2016 Różnica – kwotowo wzrost o:
785 839 054 zł 667 606 697 zł 118 232 357 zł 17,71%
 
Dochód
2017 2016 Różnica – kwotowo spadek o:
55 862 686 zł 66 652 402 zł -10 789 716 zł 16,19%

Storteboom Hamrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma  Storteboom Hamrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła swoją działalność w 2005, a jej siedziba znajduje się w mieście Granowo na ul. Kotowo 1A. Numer NIP firmy to 9950156514, numer KRS to 0000240834, a REGON 300119849. Dominujący rodzaj działalności firmy to Produkcja Artykułów Spożywczych, a ostatnie znane zatrudnienie wynosiło 100 osób. W 2017 roku  Storteboom Hamrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odnotowała przychód w wysokości siedemset osiemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery zł, podczas gdy w roku 2016 przychód był większy i wynosił sześćset sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem zł, co przełożyło się na wzrost o sto osiemnaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem zł. Dochód w roku 2017 wynosił pięćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć zł i był mniejszy niż w roku 2016 w którym to wynosił sześćdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwa zł.

Darmowy raport na temat kontrahenta zawierający

 • Największe Biura Informacji Gospodarczej
 • Giełdy Wierzytelności
 • Status VAT
 • KRS – aktualny odpis
 • Detektor słupów i fraudów
 • Raporty finansowe spółek

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, przez Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87 00-844 WARSZAWA KRS: 0000598463 NIP: 5272757671 REGON: 363591333 , w celach marketingowych, a także w celu przedstawienia oferty handlowej.
  Pełna treść zgody jest dostępna na
  https://kipg.pl/polityka-prywatnosci

  a Skip to content