• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna – Najwięksi Płatnicy 2017

Nazwa firmy
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
Forma prowadzenia działalności
Spółka Akcyjna
NIP 5470168863
REGON 070458629
KRS 0000025731
ROK ZAŁOŻENIA 1994
 
 
Województwo Miasto Ulica Kod pocztowy
Śląskie Bielsko-Biała ul. Warszawska 5 43-300
 
Rodzaj działalności Ostatnie dostępne zatrudnienie Telefon kontaktowy Strona www
Roboty Budowlane – Wznoszenie Budynków 500 +48 33470 04 70 www.bpbpsa.com.pl
 
Przychód
2017 2016 Różnica – kwotowo wzrost o:
271 290 318 zł 248 844 084 zł 22 446 234 zł 9,02%
 
Dochód
2017 2016 Różnica – kwotowo spadek o:
6 963 908 zł 10 938 401 zł -3 974 493 zł 36,34%

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna

Firma  Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność w 1994, a jej siedziba znajduje się w mieście Bielsko-Biała na ul. Warszawska 5. Numer NIP firmy to 5470168863, numer KRS to 0000025731, a REGON 070458629. Dominujący rodzaj działalności firmy to Roboty Budowlane – Wznoszenie Budynków, a ostatnie znane zatrudnienie wynosiło 500 osób. W 2017 roku  Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna odnotowała przychód w wysokości dwieście siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemnaście zł, podczas gdy w roku 2016 przychód był większy i wynosił dwieście czterdzieści osiem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt cztery zł, co przełożyło się na wzrost o dwadzieścia dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści cztery zł. Dochód w roku 2017 wynosił sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiem zł i był mniejszy niż w roku 2016 w którym to wynosił dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta jeden zł.

Darmowy raport na temat kontrahenta zawierający

 • Największe Biura Informacji Gospodarczej
 • Giełdy Wierzytelności
 • Status VAT
 • KRS – aktualny odpis
 • Detektor słupów i fraudów
 • Raporty finansowe spółek

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, przez Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87 00-844 WARSZAWA KRS: 0000598463 NIP: 5272757671 REGON: 363591333 , w celach marketingowych, a także w celu przedstawienia oferty handlowej.
  Pełna treść zgody jest dostępna na
  https://kipg.pl/polityka-prywatnosci

  a Skip to content